Dyrektor szkoły przyjmuje Rodziców we wtorki od godz. 15.30 do godz. 16.30::Terminy "Godzin dla rodziców" oraz zebrań dla rodziców opublikowane są w Kalendarzu w dzienniku elektronicznym.::Pedagog przyjmuje w poniedziałki od godz. 11.00 - 16.00, we wtorki od godz. 9.00 - 14.00, w środy od godz. 10.00 - 14.00, w czwartki od godz. 9.00 - 14.00, w piątki od godz. 9.00 - 12.00.

Komunikaty

30 września 2015 07:12 | Komunikaty

XXXV BIEG PTOLEMEUSZA

Informacja w załączniku

czytaj więcej »

25 września 2015 18:20 | Komunikaty

Realizacja programu „Nie pal przy mnie, proszę”

W roku szkolnym 2015/2016 w klasach drugich realizowany jest program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Program ma charakter profilaktyczny. Głównym jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne...

czytaj więcej »

25 września 2015 18:02 | Komunikaty

„Moje Dziecko Idzie do Szkoły”

W roku szkolnym 2015/2016 w klasach pierwszych oraz w oddziale przedszkolnym realizowany jest program "Moje Dziecko Idzie do Szkoły". Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, ich rodziców...

czytaj więcej »

25 września 2015 17:58 | Komunikaty

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

W roku szkolnym 2015/2016 w oddziale przedszkolnym realizowany jest program edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci i dorosłych na temat szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy oraz wykształcenie...

czytaj więcej »

21 września 2015 13:07 | Komunikaty

Koncert Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną”

9 października 2015 r. z okazji Dnia Papieskiego w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbędzie się na koncert Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną”. - Kl. IV - VI (godz. 09.50) - Kl. I - III i oddział przedszkolny (godz. 10.45)

czytaj więcej »

15 września 2015 20:08 | Komunikaty

Udział szkoły w programie „Owoce i warzywa w szkole"

Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uczniów klas I-III. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału...

czytaj więcej »

15 września 2015 20:03 | Komunikaty

Ewakuacja próbna

24 września 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbędzie się ewakuacja próbna. Dyrekcja szkoły

czytaj więcej »

18 sierpnia 2015 12:54 | Komunikaty

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna"

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w sekretariacie szkoły można składać wniosek do dyrektora szkoły o dofinansowanie...

czytaj więcej »

08 lipca 2015 13:24 | Komunikaty

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbędzie się 1.09.2015 r. o godz. 8.30 dla oddziału przedszkolnego oraz klas I – III o godz. 10.00 dla klas IV-VI. Uczniów obowiązuje strój galowy!

czytaj więcej »

05 lipca 2015 17:01 | Komunikaty

Propozycja lektur przygotowujących do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego w roku szkolnym 2015/2016

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że na stronie internetowej: http://www.ko.poznan.pl/?page=konkursy_przedmiotowe_2015-2016 opublikowało propozycję lektur przygotowujących do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016....

czytaj więcej »