AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza
w Kaliszu