Dyrektor szkoły przyjmuje Rodziców we wtorki od godz. 15.30 do godz. 16.30::Terminy "Godzin dla rodziców" oraz zebrań dla rodziców opublikowane są w Kalendarzu w dzienniku elektronicznym.::Pedagog przyjmuje w poniedziałki od godz. 11.00 - 16.00, we wtorki od godz. 9.00 - 14.00, w środy od godz. 10.00 - 14.00, w czwartki od godz. 9.00 - 14.00, w piątki od godz. 9.00 - 12.00.::Pielęgniarka szkolna przyjmuje w poniedziałki od godz. 8.00 do 11.30, we wtorki od godz. 11.30 do 15.30, w środy od godz. 11.30 do 15.30, w czwartki od godz. 8.00 do 11.15, w piątki od godz. 8.00 do 14.00

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

  

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.

 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić sie z regulaminem.

 3. Ze zgromadzonych książek można korzystać:

 

  • wypożyczając je do domu

  • czytając, przeglądając na miejscu

  • korzystając w pracowniach przedmiotowych

 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 ksiązki na okres 2 tygodni, w tym jedną lekturę.

 

5. Uczeń, który ma nieoddaną książkę, nie może korzystać z księgozbioru.

 

6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i podręczniki.

 

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 

8. Wszystkie wypożyczone książki i podręczniki powinny być zwrócone trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 

9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

10. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin czytelni i ICIM.