Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

  

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.

 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić sie z regulaminem.

 3. Ze zgromadzonych książek można korzystać:

 

  • wypożyczając je do domu

  • czytając, przeglądając na miejscu

  • korzystając w pracowniach przedmiotowych

 

4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 ksiązki na okres 2 tygodni, w tym jedną lekturę.

 

5. Uczeń, który ma nieoddaną książkę, nie może korzystać z księgozbioru.

 

6. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i podręczniki.

 

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 

8. Wszystkie wypożyczone książki i podręczniki powinny być zwrócone trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

 

9. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

10. Załącznikiem do regulaminu biblioteki jest regulamin czytelni i ICIM.