Regulamin czytelni

Regulamin czytelni

 

W czytelni należy zachowywać się spokojnie i cicho.

Nie wolno samemu brać książek z półek ani też ich wkładać.

Czasopisma i gazety odkładamy po przejrzeniu na ich miejsce uważając na właściwą kolejność.

Przed opuszczeniem czytelni należy wpisać się do zeszytu czytelni.

Do czytelni nie wolno wchodzić z teczkami i torbami.