Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
 
1.Świetlica to nasz drugi dom.
2. Od nas zależy, abyśmy się tu czuli dobrze.
3. W świetlicy mówimy półgłosem – nie krzyczymy, nie biegamy bez potrzeby.
4. Bierzemy udział w zorganizowanych zajęciach.
5.Wszyscy dbamy o porządek i estetyczny wygląd osobisty.
6.Szanujemy dobro osobiste.
7. Bierzemy udział w pracach społecznie użytecznych 
(porządkowanie gier i zabawek w szafach i na półkach).
8.Jesteśmy grzeczni i uprzejmi dla wszystkich.
9.Zawsze spełniamy polecenia wychowawców.
10.Wychodzimy za pozwoleniem.
11.Uczymy się samodzielnej pracy.
12.Starannie i sumiennie odrabiamy lekcje.
13.Opiekujemy się młodszymi kolegami.
14.Nie obrażamy się, nie ośmieszamy siebie nawzajem, jesteśmy tolerancyjni.