Aktualności

28 marca 2014 14:22 | Aktualności

NASZA SZKOŁA UZYSKAŁA TYTUŁ "SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ"

Program „Szkoła Ucząca Się” (SUS) realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Jego ideą jest wspomaganie szkół w dążeniu do poprawy jakości poprzez planowanie i realizację działań zmierzających do udoskonalenia procesu nauczania i rozwijania w uczniach odpowiedzialności za uczenie się. Zaletą programu jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej we wspólne działania.

Panel koleżeński, który odbył się 27 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu był ostatnim krokiem na drodze do uzyskania tytułu Szkoły Uczącej Się oraz okazją do zaprezentowania działań szkoły i podsumowania pracy w programie.

Od kilku lat szkoła pracowała nad wdrożeniem efektywnych metod kształcenia, w tym oceniania kształtującego. Nauczyciele wraz z uczniami podnosili jakość swojej pracy oraz wykorzystywali procedurę SUS w zakresie dwóch wybranych przez szkołę celów:

„Uczniowie wykorzystują NaCoBeZU (Na Co Będę Zwracać Uwagę) w przygotowywaniu się do sprawdzianów, prac klasowych, prac domowych i innych form aktywności” oraz „Szkoła kształtuje kulturę osobistą i szacunek dla dorosłych”.

Na zaproszenie szkoły przybyło jedenastu nauczycieli ze szkół SUS-owskich wraz z przedstawicielem CEO Agnieszką Arkusińską, których przywitała dyrektor szkoły - Violetta Urban wraz z wicedyrektorami Jadwigą Wojtyś, Małgorzatą Waszczyńską oraz liderkami SUS: Moniką Niewiadomską i Aleksandrą Jędrzejewską.

Naszymi gośćmi - panelistami byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Generała Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim, Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej  im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie (woj. dolnośląskie, powiat wrocławski).

Pierwsza część wizyty obejmowała poznawanie przez panelistów sposobu pracy nauczycieli z uczniami. Efekty wprowadzenia procedury SUS obserwowano podczas sześciu lekcji otwartych z: języka polskiego, przyrody, muzyki, wychowania fizycznego, języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem metod i technik oceniania kształtującego oraz prezentując pożądane postawy uczniów. Był też czas na dyskusję z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

Kulminacyjnym punktem dnia podsumowującego przygotowania szkoły do uzyskania tytułu „Szkoła Ucząca Się” była uroczystość z udziałem władz miasta z Wiceprezydentem Dariuszem Grodzińskim, Marianem Durlejem - Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza oraz Mariuszem Witczakiem – Naczelnikiem Wydziału Edukacji.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Waldemar Kupny - przewodniczący Rady Osiedla Korczak, Lidia Biela - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie, Małgorzata Urbańska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie oraz rodzice.

Po prezentacji celów wybranych przez szkołę i dyskusji na temat osiągniętych wyników, uczestnikom zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Wasilkowskiej, Edyty Stangret – Nowak, Karoliny Wilk, Katarzyny Kaźmierczak oraz Sylwii Pytlińskiej.

Paneliści przedstawili swoje opinie o szkole i ogłosili najważniejszą tego dnia decyzję - Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu przyznano tytuł „Szkoły Uczącej Się” i certyfikat na lata 2014 - 2016.

http://www.ceo.org.pl/pl/oksus/news/27-03-2014-sp-7-kalisz - Relacja z Panelu Koleżeńskiego, która została umieszczona na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej (8.04.2014r.)

Przeczytano: 2610 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

PANEL KOLEŻEŃSKI