Komunikaty

11 stycznia 2017 16:14 | Komunikaty

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu przypomina uczniom klas 4-6 pragnącym ubiegać o Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II na II semestr roku szkolnego 2016/2017, że ich rodzice/prawni opiekunowie mogą składać do wychowawcy klasy: - wypełnione wnioski (w...

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 11:23 | Komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZIMOWEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu informuje, że w czasie przerwy świątecznej w dniach 23 grudnia 2016 r., 27 grudnia 2016 r., 28 grudnia 2016 r., 29 grudnia 2016 r., 30 grudnia 2016 r. uczniowie, którzy nie będą mieć zapewnionej opieki rodziców/prawnych...

czytaj więcej »

08 grudnia 2016 17:15 | Komunikaty

22 grudnia 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz.1245) 22 grudnia 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

czytaj więcej »

03 listopada 2016 16:10 | Komunikaty

10 listopada 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz.1245) 10 listopada 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w

czytaj więcej »

25 października 2016 15:14 | Komunikaty

31 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz.1245) 31 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczyc

czytaj więcej »

30 września 2016 12:21 | Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Kalisz, dnia 30 września 2016 r. 1. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (29.08.2016 r.), Rady Rodziców (15.09.2016 r.) oraz Samorządu Uczniowskiego (14.09.2016r.) ustalam w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu dodatkowe dni wolne od zajęć...

czytaj więcej »

13 września 2016 14:21 | Komunikaty

Piknik rodzinny "Dbaj o zdrowie" - 17.09.2016

Serdecznie zapraszamy na Piknik rodzinny "Dabj o zdrowie", który odbędzie się 17 września 2016 r. od godz. 10.00 do 12.00 na dziedzińcu i boiskach Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

czytaj więcej »

05 września 2016 12:41 | Komunikaty

Strefa zaufania – punkty konsultacyjne dla rodziców

Stowarzyszenie Fajna Szkoła w Kaliszu zaprasza chętnych Rodziców do udziału w siódmej edycji programu społecznego „Strefa zaufania”. Dzięki dotacjom Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Kalisza zostaną uruchomione cztery psychologiczno - pedagogiczne punkty konsultacyjne...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2016 21:24 | Komunikaty

Stypendium socjalne

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, Wydział Edukacji informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie...

czytaj więcej »