Komunikaty

22 stycznia 2018 11:24 | Komunikaty

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

 

W związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, Wydział Edukacji przesyła w załączeniu treść uchwały oraz jednolity tekst zmienionego Regulaminu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu informuje, iż rodzice uczniów pragnących ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na II okres roku szkolnego 2017/2018 mogą składać wnioski u wychowawcy klasy do dnia 09.02.2018 r.

Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkoły dokonuje wstępnej weryfikacji wniosków dotyczącej średniej ocen ucznia; wyjątkowych uzdolnień ucznia potwierdzonych odpowiednimi dokumentami; wzorowej postawy społecznej, patriotycznej potwierdzonej odpowiednimi opiniami lub dokumentami oraz dochód rodziny. Jeżeli wniosek składany jest w lutym dochód powinien dotyczyć miesiąca stycznia 2018, chyba, że nastąpiła utrata dochodu w styczniu, wtedy dochody uzyskane w lutym 2018. (szczegóły weryfikacji w załączniku).

Wychowawca przekazuje uzupełnione dokumenty do sekretarza szkoły do dnia 09.02.2018r.

Zgodnie ze zmianą regulaminu szkoła dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz przekazuje do Wydziału Edukacji tylko wnioski spełniające wszystkie kryteria określone w § 3 Regulaminu, posiadające pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Do szkoły należy również potwierdzenie wyjątkowych osiągnięć ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze. Osiągnięcia te można przedstawić punkcie 11 lub w miejscu na opinię Rady Pedagogicznej.

Warunki otrzymania stypendium:

1. Stypendium może otrzymać:

o    uczeń klasy IV, V, VI, VII szkoły podstawowej

2. Średnia ocen za I półrocze roku szkolnego 2017/2018:

o    uczniowie klas IV, V, VI szkoły podstawowej – minimum 5,20

o    uczniowie klasy VII – minimum 4,80

3. Próg dochodowy

o    dochód do 1.000,00 zł netto na członka rodziny

4. Wyjątkowe uzdolnienia - potwierdzone odpowiednimi dokumentami

5. Wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami

 

 

.

Przeczytano: 569 razy. Wydrukuj|Do góry