Komunikaty

27 września 2019 12:31 | Komunikaty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu są:

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

21 kwietnia 2020 r. - dla uczniów klas I - VII

22 kwietnia 2020 r. - dla uczniów klas I - VII

23 kwietnia 2020 r. - dla uczniów klas I - VII

29 maja 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Przeczytano: 130 razy. Wydrukuj|Do góry