Komunikaty

10 marca 2020 11:49 | Komunikaty

Informacje, plakaty, prezentacje, komunikat o zawieszeniu zajęć - profilaktyka sanitarno epidemiologiczna (koronawirus)

Szanowni Państwo,

od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu będą zawieszone na 2 tygodnie.

 

 • 12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze od godz. 6.30 do godz. 17.00
 • od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. uczniowie kl. I – VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego nie przychodzą do szkoły.

 

 Poniżej znajdują się rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców i uczniów

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Rodzicu,

 

 •  ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

 Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Violetta Urban - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

 

 

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego dot. szkół – WYJAZDY i PRZYJAZDY

W związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 Wojewoda Wielkopolski poleca wszystkim organom administracji rządowej i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w terminie od 10 marca br. do odwołania:

 • nieorganizowanie przez szkoły i placówki oświatowe wszelkich wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży;
 • nieprzyjmowanie przez szkoły i placówki oświatowe zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy.

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/03/polecenie-wojewody-wielkopolskiego-dot-nieorganizowania-wycieczek-zagranicznych/

Informacje przekazane z Wydziału Edukacji

 

Władze Kalisza bacznie przyglądają się sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Na telekonferencji z Wojewodą Wielkopolskim, Wojewódzki Inspektor Sanitarny oświadczył, że na dzień dzisiejszy nie ma podstaw epidemiologicznych do zawieszania działalności wszystkich jednostek oświatowych na terenie gmin, czy powiatów. Zalecam jednak ograniczenie dodatkowych aktywności, które nie wpływają na bieżącą działalność jednostki oświatowej. Mam na myśli wszelkie zorganizowane wyjazdy poza teren szkoły, jak i przyjmowanie w szkole gości, organizowanie na terenie szkoły wszelkiego rodzaju imprez, uroczystości.

 

Naczelnik Wydziału Edukacji informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nie odbędzie się zaplanowany w dniach 27-28.03.20 Festiwal Profesjonalistów.Festiwalu Profesjonalistów, nie odbędzie się także uroczystość wręczania stypendiów im. Jana Pawła II.


Przeczytano: 576 razy. Wydrukuj|Do góry