Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w gablocie przy wejściu do szkoły oraz w menu Dokumentacja na stronie szkoły

Wykaz podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w gablocie przy wejściu do szkoły oraz w menu Dokumentacja na stronie szkoły.

Przypominamy, że uczniowie na początku roku szkolnego otrzymają bezpłatne materiały ćwiczeniowe zgodnie z wykazem podręczników i ćwiczeń dotacyjnych. Podręczniki dzieci wypożyczą z biblioteki szkolnej.

Rodzice uczniów kl. 1-8, którzy w nowym roku szkolnym będą uczęszczać na lekcje religii, kupują podręcznik we własnym zakresie.