Lista uczniów klas pierwszych

Lista uczniów w klasach pierwszych. Listy znajdują się w załącznikach.

Klasa 1a - wychowawca Arleta Wawrzyniak

Klasa 1b - wychowawca