Dziennik elektroniczny

Od roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu będą obowiązywać m.in. dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne wyłącznie w postaci elektronicznej.  

MobiDziennik, który zacznie funkcjonować w naszej Szkole od najbliższego poniedziałku ma wiele zalet:

- system pozwala na prowadzenie kompletnej dokumentacji szkoły w formie elektronicznej,

- umożliwia korzystanie z urządzeń mobilnych i tabletów,

- wspomaga organizację, pozwalając na rejestrację dowolnych zdarzeń w kalendarzach klasowych, gdzie mogą być zapisywane informacje o wycieczkach, wydarzeniach czy zapowiadanych sprawdzianach,

- pomaga w komunikacji wszystkich osób w szkole od dyrekcji przez nauczycieli do rodziców i uczniów z zachowaniem bezpieczeństwa danych oraz pełną kontrolą czasu zapoznania się z informacjami.

 Na zebraniach z rodzicami, które odbędą się 10 września 2013r. dla oddziałów przedszkolnych i klas I – III oraz 11 września 2013 r. dla klas IV – VI  wszyscy rodzice/prawni opiekunowie  zostaną szczegółowo zapoznani z obsługą oraz funkcjonowaniem mobilnego dziennika. Mamy nadzieję, że ta aplikacja ułatwi nam współpracę, której celem jest edukacja i kształtowanie postawy młodego człowieka.

 Uczniowie będą mogli na bieżąco kontrolować swoje wyniki w nauce oraz frekwencję, co ważniejsze również rodzice w bardzo łatwy sposób będą weryfikować postępy edukacyjne swoich pociech, co w zdecydowany sposób mobilizuje i systematyzuje pracę uczniów. Dziennik elektroniczny to również bardzo wygodne narzędzie do komunikacji.

Możliwość korzystania przez rodziców/prawnych opiekunów z dziennika elektronicznego jest dodatkową formą informowania o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, i nie zastępuje dotychczasowych kontaktów ze szkołą.

Proszę zapoznać się z "Podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania systemu mobiDziennik®" na stronie logowania: https://www.sp7kalisz.mobidziennik.pl lub ze strony szkoły (po kliknięciu na logo graficzne dziennika elektronicznego należy wybrać link do ww. zasad).

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat dziennika elektronicznego firmy WizjaNet można zapoznać się na stronie:

http://www.mobidziennik.pl/