Stypendium socjalne

Dyrektor szkoły przypomina, że zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dla dyrektorów placówek oświatowych upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, Wydział Edukacji informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkole u wychowawcy za pośrednictwem dzieci w terminie do 15.09.2020 r.

Violetta Urban