Tutaj powinien być opis

Zdrowie skarbem człowieka

 „Największym skarbem dla człowieka jest zdrowie”( Symonides z Keos). Dlatego też od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci jak o nie dbać. Temu zadaniu służą podejmowane w naszej szkole różnego rodzaju działania, których głównym celem jest wychowanie dzieci w poczuciu odpowiedzialności za własne zdrowie.

Na padlecie >>>„Zdrowie skarbem człowieka”<<< przygotowanym przez wicedyrektora Jadwigę Wojtyś zostały zamieszczone różnego rodzaju materiały dotyczące promocji zdrowia. Znaleźć w nim można m.in. informacje o realizowanych w naszej szkole programach edukacyjnych oraz innych działaniach kształtujących nawyki zdrowego stylu życia, prace plastyczne  dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – III, zdjęcia z Pikniku Rodzinnego „Dbaj o zdrowie”,  obchodów Dnia Marchewki i Dnia Jabłka oraz Mikołajkowej Olimpiady Sportowej. Swoje autorskie materiały zamieścili nauczyciele: m. in. Małgorzata Wojtyś, Teresa Pogorzelec, Paulina Łuczak i Magdalena Karasińska.

W staraniach o zdrowie i kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych młodego pokolenia nieustannie wspiera nas Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w kalikim Sanepidzie Elżbieta Wojtyła, której składamy serdeczne podziękowania.

zdrowie.jpg

to.jpg