Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści,

w dniu 16.06.2020 r. opublikowano na stronie miasta Kalisza informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/edukacja/trwa-rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych,28596

"15 czerwca rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W Kaliszu dla kandydatów przygotowano 2500 miejsc w 23 szkołach publicznych i niepublicznych.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, rekrutacja odbywa się głównie drogą elektroniczną.

Najpierw uczniowie powinni przesłać do wybranej placówki podanie, następnie skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (skan należy wysłać poprzez konto utworzone w systemie NABO, w dniach 26 czerwca - 10 lipca), natomiast w dniach 31 lipca - 4 sierpnia skan zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Oryginały tych dokumentów uczeń będzie zobligowany dostarczyć do szkoły w dniach 13 – 18 sierpnia."

 Po wybraniu rekrutacja odbywa się głównie drogą elektroniczną następuje przekierowanie na stronę naboru do szkół ponadpodstawowych ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl/

 "Witamy w elektronicznym systemie NABO.

Na tej stronie możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowymi klikając w opcję „Wypełnij nowy wniosek
W celu zapoznania się z propozycjami szkół podstawowymi prosimy odwiedzić Menu „Oferty placówek”.

  Podstawowe informacje

Wnioski można składać do 3 wybranych szkół.

W tym roku wyjątkowo ze względu na sytuację epidemiologiczną rekrutacja odbywa się w większości elektronicznie. Kandydat będzie mógł wypełnić podanie wyłącznie w formie elektronicznej bez konieczności dostarczenia wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Kolejnym krokiem będzie konieczność dostarczenia skanu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Skan należy wysłać poprzez konto utworzone w systemie NABO w terminie od 26 czerwca do 10 lipca. Kolejnym etapem będzie przesłanie skanu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Skan należy przesłać w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia. Oryginały tych dokumentów uczeń będzie zobligowany dostarczyć do szkoły w dniach 13 – 18 sierpnia jako potwierdzenie woli nauki. "

W pytaniach i odpowiedziach można uzyskać dodatkowe informacje:

Dział pytania i odpowiedzi

 "Pytanie 1.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie przez rodzica hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z peselem dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu na stronie i sprawdzenie czy i gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE dla własnego dziecka.

Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru (dotyczy szczególnie osób, które nie będą mieć możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu).
 

Pytanie 2.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

 Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji osobę wyznaczoną do obsługi systemu NABO."

Z wyrazami szacunku

Violetta Urban