Tutaj powinien być opis

Dla Mam

Na Dzień Mam dzieci z klas młodszych przygotowały laurki, życzenia i piosenki.

To za Wasz trud i poświęcenie.

Za Wasze kochane  i dobre serca.

Za czułe słowa i uśmiech każdego dnia. 


ŻYCZENIA DLA MAM ZNAJDZIECIE TUTAJ

NIESPODZIANKĘ DLA MAM MAJĄ TEŻ KLASY TRZECIE TUTAJ