Pilne! Zasady oraz indywidualne terminy odbioru zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostały przesłane poprzez dziennik elektroniczny 2019/2020 na konta uczniów i ich rodziców

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane  za potwierdzeniem odbioru absolwentowi /rodzicom/prawnym opiekunom w dniu 31 lipca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Na konta uczniów i rodziców w dzienniku elektronicznym w wersji na rok 2019/2020 przesłane zostały poniższe informacje z dokładnym indywidualnym terminem odbioru zaświadczenia.

Przy odbiorze zaświadczenia obowiązują założone maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos, rękawiczki a także zachowanie 2 metrowej odległości.

W załączniku znajduje się Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki będą także dostępne na stronie https://wyniki.edu.pl w dniu 31 lipca 2020r. od godz. 10.00 po zalogowaniu się i podaniu hasła, które uczniowie otrzymali w dniu egzaminu z języka angielskiego.

 

Violetta Urban - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

Załączniki