Wytyczne dot. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przesyłam w załączniku wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dot. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Violetta Urban - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Załączniki