Życzenia od SU

Z okazji Dnia Nauczyciela życzymy dużo szczęścia z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych   i samych wzorowych uczniów.

Niech Wam los sprzyja w tej niełatwej pracy, w tym trudnym dla wszystkich okresie.


Życzy Samorząd Uczniowski.