Pilne! Komunikat w sprawie zawieszenia na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej, czyli od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesza na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej, czyli od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej MEN:

www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Ze względu na organizację lekcji w trybie zdalnym w kl. IV - VIII informuję, że każdy uczeń powinien znać swój login i hasło do Teamsa.

Nauczyciele zobowiązani są do utworzenia zespołów klasowych ze swojego przedmiotu i prowadzenie lekcji zgodnie z planem (minimum 30 minut przy komputerze do 45 minut maksymalnie).

Jeśli uczeń nie pamięta swojego loginu i hasła zgłasza to dzisiaj, czyli 23.10.2020 r. wychowawcy klasy poprzez dziennik elektroniczny.

Wychowawca przekazuje tę informację dyrektorowi szkoły.

Wszyscy uczniowie klas IV - VIII zobowiązani są do zabrania wszystkich podręczników, ćwiczeń oraz wszystkich innych rzeczy z szafek uczniowskich. Szafki mają być zostawione puste.

Proszę na bieżąco czytać wszystkie informacje ze strony MEN i dziennika elektronicznego.

Z poważaniem

Violetta Urban