Tutaj powinien być opis

Stypendia Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II

23 uczniów, w tym 5 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza otrzymało w piątek Listy Gratulacyjne z okazji otrzymania Stypendiów Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.

Listy wręczyły: Violetta Urban, dyrektor szkoły i Małgorzata Waszczyńska, wicedyrektor.

Drodzy uczniowie!

W imieniu Prezydenta Miasta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego jest mi niezmiernie miło wręczyć Wam Listy Gratulacyjne z okazji otrzymania Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II oraz Kart Dobrego Ucznia za bardzo dobre osiągnięcia w nauce, wyjątkowe uzdolnienia oraz wzorową postawę społeczno – patriotyczną.

Jak napisał w Liście Gratulacyjnym Prezydent Miasta Kalisza do wyróżnionych uczniów „Jestem przekonany, że i w przyszłości – ufny w potęgę nauki i wiedzy – będziesz mnożył swoje sukcesy. Polegaj na tym, co wielki Polak, papież Jan Paweł II zrobił dla dzieci i młodzieży, polegaj na Jego słowach i naukach. Życzę wytrwałości w osiąganiu celów".

„Gratulujemy. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć. Dziękujemy za godnie reprezentowanie naszej szkoły. Życzymy Wam miłych i pogodnych chwil w naszej ukochanej „Siódemce”, dalszych sukcesów, rozwijania swoich pasji oraz zainteresowań. Spełniajcie swoje marzenia” – powiedziała uczniom w imieniu dyrekcji szkoły Violetta Urban.